Een sfeervol vakantieadres

Huisreglement
Dit huisreglement geeft u een indicatie van hoe wij het liefst zien hoe u met onze vakantiewoning en de inventaris omgaat.
Niemand zal moedwillig iets beschadigen in de woning, toch kan het iedereen overkomen dat er eens iets kapot gaat.
Wij stellen het zeer op prijs als u ons eventuele schade snel meldt, zodat we er niet pas na uw vertrek achterkomen. Het huis wordt op gebreken en ontbrekende zaken gecontroleerd voordat nieuwe gasten arriveren, want ook zij moeten van een comfortabele vakantie kunnen genieten. De huurders zijn aansprakelijk voor schade die door hen, medehuurders of gasten is ontstaan.
Hier vallen geen kleinigheden onder, zoals bijvoorbeeld een gebroken glas.
Bij schade die het bedrag van de borg te boven gaat, zal de verhuurder rechtstreeks met de huurder contact opnemen om samen tot een oplossing te komen en (eventueel via uw WA-verzekering) tot een vergoeding van de schade zien te komen.
Wij verzoeken u in het vakantiehuis geen sigaren, pijp of verdovende middelen te roken aangezien de volgende gasten ook graag in een fris huis verblijven.
Het binnen meubilair mag niet naar buiten worden verplaatst.
Wij verzoeken u na 23.00 geluidsoverlast te voorkomen aangezien wij op goede voet met de buren staan en dat graag zo willen houden. Indien u overlast bezorgt voor omwonenden, zoals het niet respecteren van de nachtrust of algemeen geldende gedragsregels, dan heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de huurder en de medehuurders de toegang tot het vakantiehuis te ontzeggen, dit zonder restitutie van huurgelden.
Wanneer u zich hieraan houdt, helpt u ons, om u een prettig vakantie verblijf te kunnen aanbieden.
Danny & Cindy Bouland